Disclaimer

Alle informatie met betrekking tot de producten die mondeling of schriftelijk wordt verstrekt door een entiteit van Bayer Group of haar medewerkers of agenten, inclusief de informatie op deze website, wordt te goeder trouw verstrekt. Deze informatie dient echter niet te worden opgevat als een vertegenwoordiging of garantiestelling door deze entiteit met betrekking tot de prestaties of geschiktheid van deze producten, die afhankelijk kunnen zijn van plaatselijke omstandigheden en andere factoren. Bayer Group en al haar entiteiten zijn niet aansprakelijk voor dergelijke informatie. Deze informatie maakt geen deel uit van een contract met een entiteit van Bayer Group, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Seminis® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer Group. Alle andere handelsmerken die op deze site worden gebruikt, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Bayer Group, een van haar gelieerde ondernemingen of anderen en worden met toestemming gebruikt. © 2004 – 2020 Bayer Group. Alle rechten voorbehouden.